Tjänster

EF Engineering AB erbjuder skräddarsydda tjänster inom olika områden.

Vårt mål är att tillfredsställa kunder med tekniska lösningar som är av hög kvalitet och samtidigt kostnadseffektiva. På denna sida presenteras de områden där vi erbjuder våra tjänster.

 • Projektering av kraftverk och kärnkraftverksprojekt.
 • Processdesign, inklusive utveckling av Piping & Instrument Diagram (P & ID) och systembeskrivningar.
 • Mekaniska konstruktionsförutsättningar (KFM), utvecklingsarbete.
 • Dimensionering och specifikationer för rörledningar, isolering, ventiler, instrument, etc.
 • Projektledning, inklusive ekonomisk kontroll, rapportering och uppföljning.
 • Tekniska samordningen.
 • Driftsättning av kraftanläggingar och övrig processutrustning.
 • Framtagning av Kvalitetskontrollplaner (ITP).
 • Provning och tester, inklusive prov- och testprogram.
 • Upprättning av kontrakt med teknisk och juridiskt innehåll.
 • Upphandling och framställning av upphandlingsunderlag och specifikationer.
 • Audit och inspektion av leverantörer och tillverkare.
 • Kvalitetsgranskning, teknisk inspektion och leveranskontroll.
 • Rör- och instrumentscheman (P & ID).
 • Tryckfallsberäkningar och pumpdimensionering av rörsystem.
 • Värmeöverföringsberäkningar.
 • Avancerad strömningsberäkning, 3-dimensionell strömning, 2-fasströmning, m.m.
 • Design och beräkning enligt ASME och PED
 • Dokumenthantering och dokumentsystem.

 

Pannanläggningar och förbränning

Rörsystem

Ventiler och reglering

Energi och värmebalanser

Drift, driftsättning och underhåll

Projektledning

     Upphandling

       Kvalitet och inspektion

         Ytterligare info