EF Valves AB

Ljuddämpare

Produkttyper

Produktkategorier

Diffusorljuddämpare

Kombinerad Diffusor/Absorption

Absorptionsljuddämpare

Inline ljuddämpare

Glaunach avblåsningsljuddämpare

Det Österrikiska företaget Glaunach är en av Europas ledande tillverkare av  ångljuddämpare och gasljuddämpare .  Tillsammans med Glaunach  skräddarsyr EFvalves  lösningar för era ljudproblem som kan uppstå i samband med avblåsning

och tryckreducering av ånga och gaser. Glaunach har mer än 50 års erfarenhet av forskning och utveckling ljuddämpare för dessa ändamål. Det har resulterat i de mest kostnadseffektiva ljuddämparna på marknaden. Glaunach har över 7000 ljuddämpare i drift världen över.

Scroll to Top